Historie & Muserum

Historie & Muserum

Gammelby mølle ligger omgivet af marker og mindre skovarealer vest for Fredericia. Omgivelserne er naturfredet i 1986. Placeringen i landskabet bibringer historisk berettigelse samt stor kulturhistorisk værdi. Historien kan føres tilbage til 1579, hvor møllen blev tilskødet Frederik 2. 

I 1783 brændte Gammelby mølle, og den blev ved genopførelsen flyttet ca. 100 m ned ad åløbet til den nuværende plads. Møllen var i brug til 1956, hvor mølledammen blev lagt i eng. I 1964 blev møllen fredet, og den er senere – over en længere årrække – blevet restaureret, så den igen var funktionsdygtig.

Mølledammen har været udtørret, men blev retableret i 1998, ved at man fik lov at inddrage et stykke af nabomøllerens jord. Den eksisterende mølle blev opført i 1827, mens stuehuset blev bygget i 1837. Møllen var oprindelig en kornmølle og blev senere udvidet med et valkeværk. Tidligere var der stråtag, men da bygningen blev forhøjet med trempel blev taget udskiftet. 

Siden mølledriften ophørte har ejendommen været drevet som landbrug og den nuværende generation har haft gårdbutik og cafe i mølleriet. 

Selve møllebygningen er opført i bindingsværk og vandmøllen er opført på et fundament af kampesten. Mølleinventaret er stort set intakt, og heraf kan blandt andet nævnes tre kværne, et sortererværk og en triørmelsigte samt et hejseværk. Møllen er delvist funktionsdygtig.

 

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til Gammelby mølle, hvis velbevarede anlæg afspejler århundreders anvendelse af vandkraft til drift af en mølle. Vand og vind var de tidligere primære kraftressourcer, og anlæg af denne karakter er derfor et vidnesbyrd om den førindustrielle periode. 

Hertil kommer den traditionelle materiale-holdning, der understøtter fortællingen om bygningens alder, og de ældre bygningsdetaljer vidner samtidig om, at dette er den repræsentative bolig, herunder de brede en- eller tofløjede fyldingsdøre, profillister mellem brædderne i lofterne samt støbejernsovnen og de lærredsopspændte malerier i den vestlige gavlstue. Motiverne forestiller blandt andet Roskilde Domkirke, Fredensborg Slot, Koldinghus, Frihedsstøtten og Københavns havn, hvilket påviser datidens nationalromantiske strømninger.

Møllen er åben efter aftale – og ved særlige lejligheder. 

Her kan man besøg Jette og Preben Lange som er 8. generation på stedet. Se de flotte Kalkmalerier i Stadsstuen, malet i 1843 af Sigvald Hense og blive vist rundt i møllen, samt nyder beliggenheden og opleve det naturskønne område omkring Elbodalen.