Restaurering

Restaurering

I dag er det 8 og 9. generation der bor i det fredede stuehus. Stedet er fremtidssikret til de kommende generationer. Stuehuset har bl.a. en stadsstue med kalkmalerier. Malerierne er malet af Sigvald Hense i 1843, kalkmalerierne blev restaureret i 1976 og resten af stuehuset gennemgik en større restaurering fra 2009 og frem til 2012.

Mølleriet, blev restaureret førstegang tilbage i 1980, pga. en ny miljølov som skabte udfordringer i forhold til at lave en mølledam via en dæmning, kom det færdige mølleri, til at stå i nogle år.

I 2000 lykkedes det for den nye generation at få reetableret en mølledam via en rørledning der ligger 33o meter gravet ned langs mølleåen.

Mølleriet kørte frem til 2016, hvor aksen begyndte at trække skævt og mølledammen/malkarmen var blevet utæt.

Pga fremskreden rådskader i overfaldhjul og aksler trænger mølleriet igen til en omgang. Derudover skal der kigges på de opståede utætheder fra mølledam og malkarm.

Møllen har ligget på sin nuværende plads fra 1783

Omgivet af den dynamiske natur, med dalens høje skrænter, består Gammelby Mølle i dag af en række bygninger der i sin helhed udgør et unik kompleks

Hvor det eksisterende mølleanlæg ligger, har der være mølle siden 1500-tallet. I 1641 brændte møllen ved et uheld. Under Svenskekrigene i 1657-60 brændte møllen igen og det var først i 1680’erne, at Gammelby Mølle begynder at blive velstående.